Styret informerer

STYRET INFORMERER

MARS 2019

ÅRSMØTE 20. MARS


Årsmøte blir 20. mars kl 18.00 i våre lokaler i Industriveien.


Se under for mer informasjon.

I. PROSJEKT FJELLHALLEN

 

- Dagens lokalkostnader er den største enkeltutgiften for 2Dance med           ca kr 940.000 i året.

 

- Husleiekontrakten i dagens lokaler utløper 01.02.2020.

 

- Styret har jobbet frem Prosjekt fjellhallen i samarbeid med Skedsmo Idrettsråd for å se på et gunstigere alternativ til lokaliteter for

Danseklubben – Ombygning av Sivilforsvarets lokaler i Tærud fjellhall til danseformål.

 

- Etter en lang prosess som startet før sommeren er prosjektet godkjent av kommunen i 3 instanser, sist av et enstemmig.

kommunestyre med en bevilgning på NOK 7.7 millioner for å starte arbeide i 2019. Video fra kommunestyremøte 7.11 kan sees her

(må skrolle ned til saken «Søknad fra 2Dance…))

 

- Det gjenstår èn godkjenning i budsjettmøte i begynnelsen av desember før endelig avgjørelse.

 

- Når det gjelder luftkvalitet og ventilasjon i fjellhallen er dette vesentlig bedre i sivilforsvarets lokaler enn i «Håndballhallen». Det vil

uansett gjennomføres nødvendige tiltak før ombyggingsprosjektet iverksettes skulle det være behov for dette.

 

- Skulle prosjektet bli godkjent vil det bety mye for 2Dance i form av nyoppussede lokaler tilpasset danseformål og økt vekst, i tillegg til

vesentlig reduserte kostnader som vil benyttes positivt for klubbens medlemmer.

 

- Mer info kommer senere.


Sist oppdatert November 2018.

II. SPOORTZ - NYTT MEDLEMSREGISTER

 

- Klubb app. med treninger, klubb

arrangementer og konkurranser

- Enkelt å oppdater sin egen medlemsprofil

- trenere kan sende ut meldinger og viktig

info rett i appen.

- Løsningen er godkjent av NIF, ivaretar

GDPR og blir lansert des/jan.

III. DITT BIDRAG

 

- Ditt bidrag er viktig for klubben!

- Lyst til å bidra med sponsorarbeid?

- Interesse for regnskap?

- Generelt lyst til å bidra?

- Ta kontakt med Emilie Aa. Bakken

(Mob. 9886 3794)

IV. DUGNAD I 2DANCE

 

- 2Dance gjennomfører flere forskjellige dugnader som er avgjørende for at klubben skal kunne opprettholde dagens virksomhet/tilbud

- For å sikre riktig håndtering av dugnadsmidler og etterlevelse av lover og regler engasjerte Styret en 3. part (BDO advokater/revisjon). Resultatet av

dette er at dugnader av typen «ART» og «Freja» må endres gjennomførings-messig ift hvordan dette er gjort historisk da dette representerer en

eksponering for arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning. Styret kommer tilbake med informasjon om dette

- Styret og dugnadsteamet jobber også med andre former for dugnader, ideer og forslag tas imot med takk

- Rita Holven er dugnadsansvarlig og kontaktes ved evt spørsmål om dugnadsarbeide.