Våre trenere

VÅRE TRENERE

Vår trenerstab har en unik sammensetning når det gjelder kompetanse, både faglig (dans og turn) og pedagogisk, slik at vi kan ivareta alle de ulike behovene som våre kursdeltakere og utøvere innehar

 

Alle trenere kurses og coaches i pedagogikk og metodikk utover det de forskjellige forbund som vi er tilsluttet til tilbyr og krever.

 

Våre trenere  utfyller hverandre og opptrer på forskjellige arenaer som et Team. Hos oss finnes ikke begrepet "min utøver" kun begrepet "VÅR utøver"; da trenerne jobber til enhver tid sammen i et team for å få det beste ut av utøveren.