Om 2Dance

OM 2DANCE

Danseklubben 2Dance ble stiftet i 2009.

Vi er en frittstående fleridrettslag som er eid og drevet av medlemmene. Vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Danseforbund

Vi har et bredt kurs- og treningstilbud innen både dans og turn til barn og ungdom i alle aldre.

 

Klubben tar særskilt ansvar i forhold til barneidrett. For barn vil fokuset i større grad ligge på mestring ut fra egne forutsetninger og i mindre grad resultatene i konkurranser. Sunn utvikling er et krav. Det betyr at barn vil lære riktig teknikk og utvikle koreografi i takt med egen fysisk utvikling.

 

Treningsplanen skal gi mulighet for å satse så mye man vil på de forskjellige dansestilene og utvikle seg i den retningen som passer danseren best.

 

Vår klubb, som alle andre klubber, er helt avhengig av frivillighet for å få til en forsvarlig drift, både økonomisk og organisatorisk. Minimumsgraden av frivillighet i 2Dance er knyttet til organisert dugnad fordelt likeverdig på alle medlemmene. Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi har behov for ildsjeler som er villige til å ta på seg mer.

Vi håper at det blir flere som velger å involvere seg. Døra er åpen for alle :-)

Send en melding til kontakt@2dance.no. Vi tar deg gjerne imot!

Visjon og misjon

"Vi gleder verden med dans!"

 

2Dance skal kjennetegnes av følgende verdier:

Glede

Sunnhet

Likeverd

Samhold

 

"Gjennom sunn danseveiledning i et sunnt miljø skal vi skape likeverdig mulighet for alle våre dansere slik at de finner sin EGEN danseglede uansett evne og ambisjon."

- Dette er vårt ledetråd; grunnpillaren i alt vi gjør!

 

Sunnhet handler både om det mentale og det fysiske. Det gjelder individuelt, gruppe og klubben som helhet.

 

Med forskjellige ambisjoner og evner mener vi:

Dansere som ønsker og har potensiale til å bli en danser i verdenstoppen

Dansere som ønsker å danse kun for å ha det gøy

Dansere som har fysiske eller psykiske begrensninger

Bilde: Jarl Andre Hanssen