Organisering

ORGANISERING

STYRET

 

Leder: Øyvind Sæta

Nestleder: Ole Slettbakken

Medlem: Susanne Bjerke-Borgen

Medlem: Ann-Helen Lund

Ungdomsrepresentant: Emilie Aasterud Bakken


Vara: Roger Husby

Vara ungdomsrepresentant: Jenny Bergh

 

Kontakt: styret@2dance.no

SPORTSLIG UTVALG

 

Jeanette Lühr-Sæthre - Sportslig leder

Karen Andresen

Emilie Aasterud Bakken

 

Kontakt: SU@2dance.no

VALGKOMITE

 

Leder: Ingunn Bergedal Mossevik

Medlem: Heidi Wang

Medlem: Wenche Myran


"Gjennom sunn danseveiledning i et sunt miljø skal vi skape likeverdig mulighet for alle våre dansere slik at de finner sin egen danseglede uansett evne og ambisjon."